Επιλέξτε ποιο έγγραφο θέλετε να σας χορηγηθεί και συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα.

 • Βεβαίωση Σπουδών για αναβολή στράτευσης Open or Close

  Βεβαίωση Σπουδών για αναβολή στράτευσης
  Eπώνυμο(*)
  Please type your full name.

  Όνομα(*)
  Please type your full name.

  Όνομα Πατρός(*)
  Please type your full name.

  Αρ. Μητρώου Σπουδαστή AMC(*)
  Invalid email address.

  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Αριθμός Διαβατηρίου(*)
  Invalid email address.

  Διεύθυνση
  Invalid Input

  Σταθερό τηλέφωνο
  Invalid Input

  Κινητό τηλέφωνο
  Invalid Input

  Επιλογή Σχολής(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  Σχολή Ναυτιλίας

  Invalid Input

  Σχολή Τουρισμού

  Invalid Input

  Σχολή Πληροφορικής

  Invalid Input

  Πολυτεχνική Σχολή

  Invalid Input

  Σχολή Υγείας

  Invalid Input

  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

  Invalid Input

  Σχολή Πολιτισμού και Επικοινωνίας

  Invalid Input

  University of London International Programmes

  Invalid Input

  Έτος Σπουδών(*)
  Invalid Input

  Ακαδημαϊκό Έτος(*)
  Invalid Input

  Όροι υποβολής αιτήματος για έκδοση εγγράφου(*)
  Invalid Input

  Παρακαλώ βεβαιωθείτε πριν την υποβολή του αιτήματος σας ότι δεν έχετε ουδεμία εκκρεμότητα προς το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Κάθε φοιτητής / απόφοιτος οφείλει να έχει προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος του όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να έχει στην κατοχή του κάρτα εισόδου στο Κολλέγιο σε ισχύ (αφορά στους ενεργούς φοιτητές) και να είναι οικονομικά ενήμερος / η. Στην περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Τμήματος. Για επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια για το πώς να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματός σας.

 • Βεβαίωση Σπουδών για διακοπή αναβολής στράτευσης Open or Close

  Βεβαίωση Σπουδών για διακοπή αναβολής στράτευσης
  Eπώνυμο(*)
  Please type your full name.

  Όνομα(*)
  Please type your full name.

  Όνομα Πατρός(*)
  Please type your full name.

  Αρ. Μητρώου Σπουδαστή AMC(*)
  Invalid email address.

  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Αριθμός Διαβατηρίου(*)
  Invalid email address.

  Διεύθυνση
  Invalid Input

  Σταθερό τηλέφωνο
  Invalid Input

  Κινητό τηλέφωνο
  Invalid Input

  Επιλογή Σχολής(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  Σχολή Ναυτιλίας

  Invalid Input

  Σχολή Τουρισμού

  Invalid Input

  Σχολή Πληροφορικής

  Invalid Input

  Πολυτεχνική Σχολή

  Invalid Input

  Σχολή Υγείας

  Invalid Input

  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

  Invalid Input

  Σχολή Πολιτισμού και Επικοινωνίας

  Invalid Input

  University of London International Programmes

  Invalid Input

  Έτος Σπουδών(*)
  Invalid Input

  Ακαδημαϊκό Έτος(*)
  Invalid Input

  Όροι υποβολής αιτήματος για έκδοση εγγράφου(*)
  Invalid Input

  Παρακαλώ βεβαιωθείτε πριν την υποβολή του αιτήματος σας ότι δεν έχετε ουδεμία εκκρεμότητα προς το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Κάθε φοιτητής / απόφοιτος οφείλει να έχει προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος του όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να έχει στην κατοχή του κάρτα εισόδου στο Κολλέγιο σε ισχύ (αφορά στους ενεργούς φοιτητές) και να είναι οικονομικά ενήμερος / η. Στην περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Τμήματος. Για επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια για το πώς να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματός σας.

 • Βεβαίωση Σπουδών για φορολογική χρήση Open or Close

  Βεβαίωση Σπουδών για φορολογική χρήση
  Eπώνυμο(*)
  Please type your full name.

  Όνομα(*)
  Please type your full name.

  Όνομα Πατρός(*)
  Please type your full name.

  Αρ. Μητρώου Σπουδαστή AMC(*)
  Invalid email address.

  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Αριθμός Διαβατηρίου(*)
  Invalid email address.

  Διεύθυνση
  Invalid Input

  Σταθερό τηλέφωνο
  Invalid Input

  Κινητό τηλέφωνο
  Invalid Input

  Επιλογή Σχολής(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  Σχολή Ναυτιλίας

  Invalid Input

  Σχολή Τουρισμού

  Invalid Input

  Σχολή Πληροφορικής

  Invalid Input

  Πολυτεχνική Σχολή

  Invalid Input

  Σχολή Υγείας

  Invalid Input

  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

  Invalid Input

  Σχολή Πολιτισμού και Επικοινωνίας

  Invalid Input

  University of London International Programmes

  Invalid Input

  Έτος Σπουδών(*)
  Invalid Input

  Ακαδημαϊκό Έτος(*)
  Invalid Input

  Όροι υποβολής αιτήματος για έκδοση εγγράφου(*)
  Invalid Input

  Παρακαλώ βεβαιωθείτε πριν την υποβολή του αιτήματος σας ότι δεν έχετε ουδεμία εκκρεμότητα προς το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Κάθε φοιτητής / απόφοιτος οφείλει να έχει προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος του όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να έχει στην κατοχή του κάρτα εισόδου στο Κολλέγιο σε ισχύ (αφορά στους ενεργούς φοιτητές) και να είναι οικονομικά ενήμερος / η. Στην περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Τμήματος. Για επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια για το πώς να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματός σας.

 • Βεβαίωση Σπουδών Open or Close

  Βεβαίωση Σπουδών
  Eπώνυμο(*)
  Please type your full name.

  Όνομα(*)
  Please type your full name.

  Όνομα Πατρός(*)
  Please type your full name.

  Αρ. Μητρώου Σπουδαστή AMC(*)
  Invalid email address.

  Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/ Αριθμός Διαβατηρίου(*)
  Invalid email address.

  Διεύθυνση
  Invalid Input

  Σταθερό τηλέφωνο
  Invalid Input

  Κινητό τηλέφωνο
  Invalid Input

  Επιλέξτε την κατάλληλη περιοχή :(*)
  Invalid Input

  Επιλογή Σχολής(*)
  Invalid Input

  Invalid Input

  Σχολή Ναυτιλίας

  Invalid Input

  Σχολή Τουρισμού

  Invalid Input

  Σχολή Πληροφορικής

  Invalid Input

  Πολυτεχνική Σχολή

  Invalid Input

  Σχολή Υγείας

  Invalid Input

  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

  Invalid Input

  Σχολή Πολιτισμού και Επικοινωνίας

  Invalid Input

  University of London International Programmes

  Invalid Input

  Επιλέξτε την κατάλληλη περιοχή :(*)
  Invalid Input

  Συμπληρώστε το τρέχον έτος, το έτος αποφοίτισης ή το έτος διακοπής σπουδών:(*)
  Invalid Input

  Έτος Σπουδών
  Invalid Input

  Ακαδημαϊκό Έτος
  Invalid Input

  Η αίτηση μου γίνεται για :
  Invalid Input

  (παρακαλώ περιγράψτε)
  Invalid Input

  Φορέας / Υπηρεσία / Εταιρία όπου θα θέλατε να καταθέσετε τη βεβαίωση σας(*)
  Invalid Input

  Παραλαβή του ιδίου
  Invalid Input

  Παραλαβή άλλου
  Invalid Input

  (παρακαλώ συμπληρώστε)
  Invalid Input

  Το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την χορήγηση της Βεβαίωσης σε τρίτο πρόσωπο (το οποίο δεν έχει δηλωθεί παραπάνω), χωρίς προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του φοιτητή/φοιτήτρια.

  Όροι υποβολής αιτήματος για έκδοση εγγράφου(*)
  Invalid Input

  Παρακαλώ βεβαιωθείτε πριν την υποβολή του αιτήματος σας ότι δεν έχετε ουδεμία εκκρεμότητα προς το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Κάθε φοιτητής / απόφοιτος οφείλει να έχει προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος του όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να έχει στην κατοχή του κάρτα εισόδου στο Κολλέγιο σε ισχύ (αφορά στους ενεργούς φοιτητές) και να είναι οικονομικά ενήμερος / η. Στην περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Τμήματος. Για επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια για το πώς να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματός σας.

Όροι υποβολής αιτήματος για έκδοση εγγράφου

Παρακαλώ βεβαιωθείτε πριν την υποβολή του αιτήματος σας ότι δεν έχετε ουδεμία εκκρεμότητα προς το Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Κάθε φοιτητής / απόφοιτος οφείλει να έχει προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος του όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να έχει στην κατοχή του κάρτα εισόδου στο Κολλέγιο σε ισχύ (αφορά στους ενεργούς φοιτητές) και να είναι οικονομικά ενήμερος / η. Στην περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Τμήματος. Για επιπλέον πληροφορίες ή βοήθεια για το πώς να συμπληρώσετε την παραπάνω φόρμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματός σας.